– At SV prioriterer kollektivtrafikk og byvekstavtaler treffer meg mitt i hjertet, sier fylkesordfører Arne Thomassen (H) i Agder.

– At SV prioriterer kollektivtrafikk og byvekstavtaler treffer meg mitt i hjertet, sier fylkesordfører Arne Thomassen (H) i Agder. 

Foto: Knutepunkt Sørlandet

Heier på SV i budsjettforhandlingene

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) heier på SV i budsjettforhandlingene med Ap og Sp. 

– At SV prioriterer kollektivtransport og byvekstavtaler, treffer meg midt i hjertet, sier han til Kommunal Rapport. 

Han er svært fornøyd med at SV i sitt alternative budsjettforslag prioriterer kollektivtrafikk høyt (se faktaboks).