– Regjeringen har lovet en fortsatt satsing på velferd, og det løftet står vi for i dette budsjettet, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Kommunal Rapport. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

- Har ikke lovet for mye

Kommunalministeren avviser at regjeringen har lovet for mye på vegne av kommunene i valgkampen, og mener budsjettet neste år betyr fortsatt satsing på velferd.

– Regjeringen har lovet en fortsatt satsing på velferd, og det løftet står vi for i dette budsjettet, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Kommunal Rapport, etter at statsbudsjettet for neste år var lagt fram i Stortinget i dag.

Kommunalministeren mener at budsjettet tar høyde for de økte kostnadene som følger med befolkningsveksten, men heller ikke mer.

– Budsjettet tar høyde for at vi blir flere – flere unger, flere eldre. Det betyr at det blir mange nye ansatte i kommunene neste år, innen omsorg, barnehage og skole. Men det er ikke noe på toppen av det.

– Det er ikke rom for å heve standarden på velferden?

– Nei, innenfor denne rammen må både jeg og mine kolleger være nøkterne i hvilke forventninger vi stiller til kommunene. Samtidig skal vi også kreve at kommunene tenker smartere og jobber enda mer effektivt, sier Navarsete, som tror det nye trepartssamarbeidet kalt «Ein betre kommune» vil vise vei her.

Veksten i kommunenes inntekter ligger helt nederst i intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen. KS mener veksten i kommunenes inntekter ikke er nok til å løse veksten i oppgaver og dekke økte kostnader til pensjon. Derfor vil mange kommuner måtte kutte i tilbudene. Navarsete er uenig, men avviser ikke at noen må kutte.

– På makronivå skal ingen trenge å kutte, men så vet vi jo at situasjonen i kommunene er veldig ulik. Det handler ikke bare om budsjettet regjeringen legger fram, men også om hvordan man prioriterer lokalt. Det er mye å hente på å jobbe videre med kvalitetsutvikling, økonomistyring og ledelse, mener hun.

I et stramt budsjett mener likevel Navarsete at kommunene er en av vinnerne.

– Jeg er helt sikker på én ting, at absolutt alle kommunalministere i hele Europa ville ha byttet med meg i dag, sier hun.

Med den økonomiske situasjonen i Europa i dag, mener hun også kommunene har interesse av et stramt budsjett.

– Det verste som kan skje i norske kommuner er at vi mister kontrollen over økonomien, og renta begynner å gå opp. Med den gjeldsgraden mange kommuner har, uten bundet rente, så vil mange få betydelige problemer dersom renta går opp 2–3 prosentpoeng. Vi snakker om 2–3 milliarder – hele veksten i de frie midlene, sier Navarsete, som innrømmer at pensjonskostnadene blir større dersom renta går opp.

Høyre-leder Erna Solberg vil ikke kritisere det stramme budsjettet, men minner om hvordan budsjettene ble karakterisert da hun var kommunalminister.

– Da jeg la fram et kommunebudsjett med den samme veksten som dette, ble det kalt sultefôring av kommunene. Det har ikke jeg tenkt å si om dette budsjettet. Det viktigste for kommunene nå, er at regjeringen er ærlig nok til å si at vi har laget et relativt stramt budsjett for kommunesektoren. Vi kan ikke forvente at nye oppgaver skal løses innenfor disse rammene, sier Solberg, som tror mange kommuner kommer til å måtte kutte i aktiviteten sin.
 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.