- Dette har preg av ren prestisje fra Finansdepartementets side, mener KS-leder Gunn Marit Helgesen om forslaget om å statliggjøre skatteinnkrevingen. Arkivfoto

Gir seg ikke om skatteinnkreving

Som Finansdepartementet har varslet tidligere, foreslår regjeringen nå formelt å fjerne skatteinnkrevingen som kommunal oppgave. KS reagerer.

– Det er uforståelig at regjeringen enda en gang foreslår å flytte skatteinnkrevingen fra kommunene over til staten, bare vel tre måneder etter at Stortinget sist avviste det, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Så sent som i juni avviste et samlet storting forslaget fra regjeringen om å flytte skatteinnkrevingen fra kommunene til staten. I innstillingen fra finanskomiteen skrev også regjeringspartienes egne representanter at de ikke støttet forslaget om å overføre skatteinnkrevingen til staten fra 1. januar 2016.

De viste blant annet til at «det er flere uavklarte spørsmål knyttet til bl.a. virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter og konsekvenser for kommunene som følge av regjeringens forslag. Flertallet mener det ville vært naturlig at en slik omfattende endring ble satt i en større sammenheng med bl.a. øvrige pågående reformer og strukturering av Skatteetaten, samt oppgavefordeling mellom stat og kommuner.»

- Dette har preg av ren prestisje fra Finansdepartementets side. Regjeringen må åpenbart mene at den i løpet av sommeren har gjort de nødvendige utredninger som et enstemmig storting etterlyste for kort tid siden, inkludert oppgavefordelingen mellom stat og kommuner. Jeg er meget overrasket hvis stortingsflertallet mener det samme, sier Helgesen i meldingen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.