- Fastrente kan bidra til at personer med lav inntekt både kan få innvilget lån og klare å betjene det, sier Husbank-direktør Osmund Kaldheim. På bildet er han i samtale med statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Husbanken: Startlån med fastrente kan få flere ut av fattigdomsfella

80 kommuner har likevel ikke inngått fastrenteavtale med noen av sine startlånskunder. – Overraskende, synes husbankdirektøren.  

43 prosent av de nye startlånskundene i første halvår 2018 valgte å binde renta, en økning på 11 prosentpoeng fra året

Startlån

Kommunene låner midler i Husbanken for å gi startlån til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Flytende rente på startlån er p.t. ca. 1,5 prosent.

Fastrenta varierer fra ca. 1,7 til ca. 2,9 prosent avhengig av bindingstid.

I tillegg kommer et gebyr til kommunen på inntil 0,25 prosent.

I 2017 innvilget kommunene startlån til vel 6.900 personer, som er det laveste antallet på ti år.

Samlet ble det innvilget lån for 8,5 milliarder kroner, som er rekordhøyt.

Vel halvparten av lånene gikk til barnefamilier. Ni av ti hadde en inntekt på under 400.000 kroner.

Kilde: Husbanken

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.