Helsetilsynets foreløpige oppsummering av et landsomfattende tilsyn som statsforvalterne har gjort med Nav-kontorene, viser at barns behov ikke blir kartlagt godt nok i saker som omhandler økonomisk sosialhjelp.

Helsetilsynets foreløpige oppsummering av et landsomfattende tilsyn som statsforvalterne har gjort med Nav-kontorene, viser at barns behov ikke blir kartlagt godt nok i saker som omhandler økonomisk sosialhjelp. 

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Helsetilsynet: Nav kartlegger ikke barns behov godt nok når familier søker om sosialhjelp

Barns behov kartlegges ikke godt nok av Nav-kontorene i saker som omhandler økonomisk sosialhjelp, ifølge Helsetilsynet.

36 av de 45 kommunene som har hatt tilsyn fra statsforvalterne i 2022 og 2023, kartla ikke barnas behov godt nok, ifølge en foreløpig oppsummering fra Helsetilsynet.

– Når barns behov ikke blir kartlagt, kan barna og familiene deres gå glipp av støtte til ting de trenger. Kartlegging er også viktig for å kunne få hjelp fra andre tjenester barn trenger, som helsehjelp, hjelp fra barnevern eller hjelp på skolen, sier Helsetilsynets underdirektør Katarina Øi Heidem i en pressemelding.

Nav skal blant annet kartlegge bosituasjon, helsesituasjon, familiens nettverk og barnas fritidsaktiviteter i tilknytning til søknader om økonomisk sosialhjelp. Statsforvalternes tilsyn viser at en slik kartlegging gjennomføres i altfor liten grad.

Nærmere 70.000 barn lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp fra Nav.

– Nettopp derfor er det så viktig at Nav-kontorene har barns behov med i vurderingene av økonomisk sosialhjelp til familier. Det kan ha stor betydning for deres hverdag og oppvekst, sier Øi Heidem.

(©NTB)