Flere flyktninger er én av årsakene til at Austrheim ga avslag på alle søknader om kommunal bolig i fjor, ifølge kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug i Austrheim.

Flere flyktninger er én av årsakene til at Austrheim ga avslag på alle søknader om kommunal bolig i fjor, ifølge kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug i Austrheim.

Foto: Morten Sæle

Avslo alle søknader om kommunale boliger i fjor

Det har blitt færre kommunale boliger per 1.000 innbyggere de siste årene. Fire kommuner ga avslag på alle søknader om bolig i fjor. Se listen over kommuner her.

– Den største utfordringen er at vi ikke har boliger til flyktninger som vi har sagt ja til å ta imot, sier kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug i Austrheim.

Sammen med Hjartdal, Fjaler og Sømna ga Austrheim avslag på alle søknader om kommunal bolig i fjor. Det viser foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).