Statens vegvesen ønsker å fjerne stripene som er malt i regnbuens farger i flere gater i flere norske byer. Dette bildet er fra Bergen, der de hvite stripene har fått fargede striper mellom seg.

Statens vegvesen ønsker å fjerne stripene som er malt i regnbuens farger i flere gater i flere norske byer. Dette bildet er fra Bergen, der de hvite stripene har fått fargede striper mellom seg.

Foto: Håvard Prestegården, Bergen kommune

Vegvesenet: Regnbuefargene i gatene er trafikkfarlige

Statens vegvesen mener stripene som er malt i regnbuens farger i gater i flere norske byer, er trafikkfarlige. Det får Oslo Pride til å reagere.

De siste årene har flere gater blitt malt med regnbuens farger for å markere pride-bevegelsen og mangfold. Statens vegvesen mener de fargede stripene strider mot trafikksikkerheten, skriver VG.

– Dette er en uheldig praksis, da det er viktig at oppmerking utformes på en ensartet og konsekvent måte i hele landet, skriver vegvesenet i et høringsnotat fra januar.

De understreker at formålet med veioppmerking er å regulere trafikken av hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø – og at den ikke skal brukes til å uttrykke støtte til politiske eller ideelle saker.

– Dette må gjøres på andre måter, står det i notatet.

Det får lederen i Oslo Pride, Dan Børke, til å reagere. Han spør når kjærlighet til alle ble et punkt på det politiske spekteret. Børke mener regnbuegatene er et viktig tiltak for å symbolisere et inkluderende samfunn. Pride-lederen etterspør sterkere argumenter.

Seksjonssjef for vei og gate i Statens vegvesen, Matteo Pezzucchi, opplyser til avisen at det er viktig at gangfelt er entydig og lett lesbare for alle som ferdes i trafikken.

(©NTB)