Større flyplass i Lofoten er avgjørende for turismen, mener reiselivssjefen i regionen. Ill.foto: Colourbox.com

Skuffet over nei til storflyplass

Avinor vil ikke ha storflyplass i Lofoten. Reiselivssjefen frykter at regionen dermed vil tape i kampen om turistene.

En ekspertgruppe i Avinor konkluderer med at Gimsøy i Lofoten ikke er egnet som sted for en regional flyplass.
En flyplass på Gimsøy er utredet som en erstatning for dagens lokale flyplasser i Svolvær og Leknes.

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer advarer mot at Lofoten nå vil tape i kampen om turistene.

– Tilgjengelighet er alfa og omega, og akkurat nå taper vi markedsandeler mot andre destinasjoner det er naturlig å sammenligne seg med, sier hun til NRK.

Dreyer mener det å forlenge rullebanen på Leknes, og å få bedre kommunikasjoner til Evenes flyplass, nå blir det viktigste for turistnæringen.

Den internasjonale organisasjonen Adventure Travel Trade Association har tidligere tatt til orde for å begrense turismen til Lofoten, for å bevare områdets egenart.

Les også:

Ordfører Eivind Holst i Vågan sier til NRK at problemet i dag er at flyene som kommer til Lofoten er for små. Det er ikke mulig å fly inn 1.000 turister om dagen.

For dårlig vær

Det er tre år siden Avinor iverksatte værmålinger for å undersøke om det er mulig å bygge en stor lufthavn på Gimsøy. Rapporten var ventet for ett år siden, men måleperioden ble forlenget, skriver Lofotposten.

– Ekspertgruppen vurderer at en flyplass på Gimsøy ikke vil få en værmessig tilgjengelighet som gjør at den kan betjene Lofoten på den måten prosjektet hadde som mål. Det er ikke hensiktsmessig å utrede dette alternativet videre, skriver ekspertgruppen.

I en pressemelding skriver Avinor at det er viktig å igangsette en prosess for å utrede alternative løsninger. Det skal utarbeides en regional analyse for Lofoten, Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2018.

– Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte veitiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder, sier Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor.