Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Foto: Alex Asensi, NKF

Kommunene går 60 mill. i minus på eks-fylkesveier

På ti år har fylkene har «overført» 324 km vei og ca. 82 km gang- og sykkelvei til kommunene – uten at kommunene har fått mer penger til vedlikehold.

Ifølge en ny rapport fra Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har omklassifiseringen av fylkesvei til kommunal vei påført kommunene 60 millioner kroner mer i årlige driftskostnader.

Det er konklusjonen etter at NKF har analysert effekten av forvaltningsreformen i 2010 og i 2020 ved hjelp av tall fra Nasjonal vegdatabank og Kostra.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.