- Vi venter, og venter og venter. Det er ganske kritisk med forsinkelsene av bymiljøpakken, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap). Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Frustrert over forsinkete bymiljøpakker

Videre utbygging av bybanen i Bergen er i fare hvis ikke regjeringen får opp farten med bymiljøpakkene. Også andre storbyområder venter utålmodig på pengene som skal bidra til det grønne skiftet.

Bymiljøavtaler

Bymiljøavtalene er et partnerskap mellom staten, fylkeskommunen og aktuelle kommuner for å øke andelen reisende som benytter kollektivtransport, sykkel og gange, og tiltak for mindre bruk av privatbil. I tillegg til de avsatte statlige midlene skal bompenger og midler fra køprising og eventuelle lokale drivstoffavgifter inngå. Arbeidet med å framforhandle slike avtaler startet våren 2015 og gjelder i første omgang de fire største byområdene. Det er foreløpig avsatt 26,1 milliarder kr i perioden 2014–2023 som statens bidrag til dette.

Bymiljøavtalene rettes inn mot disse ni storbyområdene: Oslo-området, Bergensområdet, Trondheims-området, Stavangerregionen, Buskerudbyen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansands-området og Tromsø.

– Jeg opplever at storbyene er overivrige etter å få i gang det grønne skiftet. Vi vil gjerne redusere utslipp lokalt i våre byområder, og få bedre luft. Men vi møter ikke en like ivrig samferdselsminister, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap) i Bergen.