– Situasjonen er kritisk, sier fungerende kommunedirektør Mari Enoksen Hult i Tromsø. Foto: Terje LienFoto: Terje Lien

Tromsø: – Situasjonen er kritisk

Tromsø leverer et negativt driftsresultat på 140,8 millioner kroner. – Det er en svært alvorlig situasjon, sier fungerende kommunedirektør.

– Situasjonen er kritisk, og regnskapet viser med all tydelighet at planlagte innsparingstiltak nå må få effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, sier fungerende kommunedirektør Mari Enoksen Hult i en pressemelding.

Tromsø kommune la i dag fram et årsregnskap for 2019 med et negativt regnskapsmessig resultat på 41,5 millioner. I 2018 var regnskapet i balanse. Driftsresultatet er negativt med 140,8 millioner – 41,4 millioner kroner dårligere enn i 2018.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.