Færder-ordfører Roar Jonstang (H) kan registrere at kommunen debuterer med et lite driftsoverskudd. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Starter med marginalt overskudd

Sammenslåingen til nye Færder kommune ble ingen stor økonomisk suksess i oppstartåret, ifølge de foreløpige regnskapstallene.

I 2018 gikk Færder så vidt i pluss på driften, ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt. Netto driftsresultat ble på 0,2 prosent av driftsinntektene. Det er ventet at Kommune-Norge samlet vil levere langt bedre resultater enn dette.

Nøtterøy og Tjøme slo seg sammen til Færder fra 1. januar 2018.