Det er ingen grunn til å juble for driftsresultatet på rådhuset i Elnesvågen, Fræna kommune. Med nullresultat står kommunen foran et krevende år før de slås sammen med Eide. Foto: Google Maps

Nullresultat før sammenslåing i Fræna

Kraftig vekst i utgiftene gjør at tidligere driftsoverskudd er helt borte i Fræna, som snart blir slått sammen med Eide.

I 2018 gikk Fræna omtrent i null på driften, ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt. Det er ventet at Kommune-Norge samlet vil levere langt bedre resultater enn dette.

Netto driftsresultat utgjør 0,1 millioner kroner. I 2017 var driftsresultatet på 62 millioner kroner. Kommunen fikk utbetalt 3,9 millioner kroner fra Havbruksfondet i fjor. Det er penger som skal føres som en driftsinntekt og som forbedrer resultatet.