Sørum gikk så vidt i pluss i driften, med et netto driftsresultat på 0,8 prosent av driftsinntektene. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Mot sammenslåing med rekordstore fond

Bare i ett av de siste sju årene har Sørum kunnet fremvise et netto driftsresultat over det anbefalte nivået. Disposisjonsfondet er rekordhøyt, ifølge foreløpig regnskap. (OPPDATERT)

Etter første publisering av denne artikkelen har Sørum sendt nye regnskapstall til Kommunal Rapport. Artikkelen er oppdatert for å reflektere endringene. Særlig er tallene for disposisjonsfond betydelig endret.

I 2018 gikk Sørum i pluss på driften med hårfin margin, ifølge det ureviderte regnskapet som Kommunal Rapport har mottatt. Netto driftsresultat ble på 0,8 prosent av driftsinntektene. Ut fra de andre resultatene som er offentliggjort, ser det ut til at de fleste leverer litt bedre enn dette.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.