Søndre Land er en av 6 kommuner i Oppland der driften gikk i minus i fjor, ifølge de foreløpige regnskapstallene. Foto: Terje Lien.

Innlandet har de svakeste resultatene

Kommunene i Oppland og Hedmark ligger an til å få de dårligste driftsresultatene for 2018. 

Les omtale av de foreløpige regnskapstallene for 2018 for flere kommuner i Resultatbørsen.

Det viser Kommunal Rapports analyse av drøyt 270 ureviderte regnskap som kommunene har levert til redaksjonen.