Søndre Land er en av 6 kommuner i Oppland der driften gikk i minus i fjor, ifølge de foreløpige regnskapstallene. Foto: Terje Lien.

Innlandet har de svakeste resultatene

Kommunene i Oppland og Hedmark ligger an til å få de dårligste driftsresultatene for 2018. 

Les omtale av de foreløpige regnskapstallene for 2018 for flere kommuner i Resultatbørsen.

Det viser Kommunal Rapports analyse av drøyt 270 ureviderte regnskap som kommunene har levert til redaksjonen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.