Auksjon av nye oppdrettstillatelser har gitt om lag 160 kommuner en ekstrainntekt i 2018 på drøyt 2,3 milliarder kroner. Sammen med 4 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter til hele Kommune-Norge, forklarer det store deler av driftsoverskuddet for kommunene i fjor. Bildet viser anlegg på Senja. Arkivfoto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Her er resultatene fra hele Kommune-Norge

Nesten 300 kommuner er klare med sine regnskapsresultater for fjoråret. Her finner du oversikten.

I tabellen under lister vi alle kommuner som har levert lesbare regnskapstall til Kommunal Rapport. 

For øyeblikket er status at netto driftsresultat for 2018 ligger på 2,0 prosent i de 276 kommunene som redaksjonen har registrert.