Kommunedirektør Hugo Thode Hansen i Harstad kommune går løs på sparebøssen. Foto: Harstad kommune, Øivind ArvolaFoto: Øivind Arvola

Harstad med underskudd på driften

Driftsresultatet ble bedre enn budsjettert, men negativt. – Det betyr at vi tærer på oppsparte midler, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.

– Vi bruker litt av sparepengene. Kommunestyret har budsjettert med et negativt netto driftsresultat, forteller kommunedirektør Hugo Thode Hansen til Kommunal Rapport.

Regnskapet til Harstad kommune viser et netto driftsresultat på minus 1,2 millioner kroner, noe som utgjør minus 0,6 prosent av driftsinntektene. Til sammenligning hadde kommunen et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 4,1 prosent i 2018, ifølge tall fra SSB.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.