Anlegget på Kollsnes i er ein hovudårsak til at Øygarden har særleg høge inntekter. Arkivfoto: Marit Hommedal, NTB

Gode tider før samanslåinga i kraftkommune

Nok ein gong er det høge marginar i Øygarden, som no har sitt største disposisjonsfond i moderne tid.

Les omtale av de foreløpige regnskapstallene for 2018 for flere kommuner i Resultatbørsen.

Øygarden gjekk med eit stort driftsoverskot i fjor, ifølgje rekneskapen som no er sendt til revisjonen. Driftsoverskotet er på 6,2 prosent av brutto inntekter. Staten og KS tilrår at ein normalkommune bør ha ein driftsmargin på 1,75 prosent for å ha ein sunn økonomi. Øygarden ligg altså langt over det tilrådde nivået.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.