Trondheim fikk et netto driftsresultat på 574 millioner kroner, tilsvarende 3,7 prosent av driftsinntektene, viser foreløpige regnskapstall fra kommunen. Foto: Magnus K. Bjørke

Bedre enn forventet i Trondheim

Høyere frie inntekter og bedre avkastning på kraftfondet enn budsjettert, er årsaken til det gode driftsresultat i Trondheim.

Det er to årsaker til at resultatet ble bedre enn spådd. Skatteinngangen ble bedre enn budsjettert og avkastningen på Trondheim kommunes kraftfond ble bedre enn budsjettert, sier finansdirektør Olaf Løberg til Kommunal Rapport.

Foreløpige regnskapstall viser at kommunen fikk et netto driftsresultat på 574 millioner kroner, tilsvarende 3,7 prosent av driftsinntektene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.