Seks partier har dannet flertall i Vestland fylkesting. Sp og SV vil nå gå inn for å oppløse storfylket, men det kan bli krevende å få flertall. Her presenteres politisk plattform 13. september: Gunhild Berge Stang (V), Trude Brosvik (KrF), Natalia Golis (MDG), Anne Gine Hestetun (A), Jon Askeland (Sp) og Marthe Hammer (SV). Foto: Vestland fylkeskommune
Seks partier har dannet flertall i Vestland fylkesting. Sp og SV vil nå gå inn for å oppløse storfylket, men det kan bli krevende å få flertall. Her presenteres politisk plattform 13. september: Gunhild Berge Stang (V), Trude Brosvik (KrF), Natalia Golis (MDG), Anne Gine Hestetun (A), Jon Askeland (Sp) og Marthe Hammer (SV). Foto: Vestland fylkeskommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Sp og SV vil oppløse Vestland

De rødgrønne partienes ønske om å reversere regionreformen sprer seg nå til Vestland fylke, men Ap er avventende.

I Viken, Troms og Finnmark og Innlandet har de rødgrønne flertallene etter valget blitt enige om å søke om å oppløse fylkessammenslåingene dersom det blir regjeringsskifte i 2021.

Ledelsen i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har sagt at de vil innvilge slike søknader hvis de vinner valget om to år.