Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) på talerstolen under fylkestingets behandling av regionreformen torsdag. Foto: Buskerud fylkeskommune
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) på talerstolen under fylkestingets behandling av regionreformen torsdag. Foto: Buskerud fylkeskommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Buskerud sier nei til Viken

Fylkestinget i Buskerud vedtok torsdag å be om reversering av Stortingets vedtak om storregionen Viken, som dermed vil være død med en ny regjering. Alle fylkestingene er nå mot storregionen.

Buskerud har vært sterkest tilhengere av Viken, men i går fulgte fylkestinget Akershus og Østfold, og vendte tommelen ned for storregionen.  

Stortingsflertallet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtok 8. juni å slå sammen disse tre fylkeskommunene til region Viken.

Representanter for de samme partiene stemte for Viken i Buskerud fylkesting, men her fikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti flertall 22–20 for dette vedtaket:

«Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangssammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus».

Reversering

Vedtaket innebærer at fylkestinget ber en eventuell ny regjering og et nytt stortingsflertall etter valget om å reversere sammenslåingen. Ap, Sp og SV har sagt de vil omgjøre tvangssammenslåinger dersom kommuner og fylkeskommuner ber om det.      

Fylkesordfører, Roger Ryberg (Ap), mener at forutsetningene for at Buskerud fylkesting tidligere har gått inn for Viken ikke lenger er oppfylt.

– Fylkestinget forutsatte overføring av oppgaver og myndighet til den nye regionen. Fylkestinget la også til grunn at endringer i regionstruktur bør være basert på frivillighet, sier han.