«Vestviken» - Norges første regionfylke?

Buskerud, Vestfold og Telemark bør slås sammen til én region, mener fylkesrådmann Matz Sandman i Buskerud. Han fremmer forslag om å utrede sammenslåing av de tre fylkene, under navnet «Vestviken».

- Det er på tide at fylkespolitikerne setter dagsorden for debatten om fylkeskommunens fremtid og ikke stikker hodene i sanda. Forvaltningssystemet på regionalt nivå er overmodent for forandring. Hvis fylkespolitikerne ikke innser dette, risikerer de å råtne på rot, sier Sandman.


For å unngå en slik skjebne, må fylker slå seg sammen til slagkraftige regioner, mener han, og foreslår at Buskerud, Vestfold og Telemark blir de første til å ta skrittet fullt ut.


- Vi opplever jo at det å drive sykehus og videregående skoler er for store oppgaver for fylkeskommunene i dag. Ved å slå fylkene sammen blir ressursene bedre samordnet og utnyttet, sier Sandman.


Han minner om at det ikke har skjedd noe med fylkesgrensene på 130 år. Fylkesinndelingen er en arv fra dansketiden, da danskekongen inndelte landet i amt.


- Fylkesgrensene er kunstige grenser som folk vanligvis ikke har noe sterkt forhold til. Den stadige negative fokuseringen på fylkeskommunen må møtes offensivt, ellers kommer selve rekrutteringen til fylkespolitikken i fare, mener han.


Sandmans forslag er helt i tråd med anbefalinger i Christiansen-utvalgets innstilling om ny fylkes- og kommuneinndeling. Oppfordringen var nemlig at utviklingen skulle skje ved initiativ nedenfra og ikke gjennom statlig tvang.


Regionparlament
Sandman ser for seg at Vestviken region får hånd om mer enn videregående skole og sykehus. Miljøvern, næringsutvikling, arealplanlegging og samferdsel er oppgaver regionen bør overta hele ansvaret for, mener han. Større politisk myndighet til regionpolitikerne er en forutsetning.
Sandman har hentet inspirasjon fra europeiske regioner, for eksempel Skåne i Sverige, som fra med og januar har fått utvidet selvstyre gjennom opprettelsen av et regionparlament. Det har skjedd etter at tre fylker er slått sammen til regionen Skåne.
- Perspektivet er noe langt mer enn å spare ressurser på sykehus- og skoledrift, selv om en fylkessammenslåing også betyr sparte administrasjonsutgifter. Visjonen er at større regioner kan vitalisere regionpolitikken, sier Sandman.
Et direktevalg på regionparlamentarikere i Vestviken ser Sandman som en naturlig konsekvens av opprettelsen av regionen.
Forslaget om storfylket skal behandles av fylkesutvalget i Buskerud i slutten av måneden. Fordeler og ulemper må utredes før den endelige belsutningen kan tas.
- Jeg har ingen naive forestillinger om at dette blir en enkel sak å få igjennom. Men generelt er ikke fylkesgrenser et like følelsesladet tema som kommunesammenslåinger, sier han.

Vestviken - med navn fra vikingtiden - kan bli Norges første regionfylke, hvis fylkesrådmann Matz Sandmans forslag blir vedtatt.

Skrevet av: Ingun Larsen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.