Vel 300 asylsøkere fikk opphold i januar

I januar innvilget Utlendingsdirektoratet (UDI) i alt 321 søknader om asyl. Nesten én av tre som fikk opphold var afghanere, mens én av fem var fra Syria.

77 eritreere og 61 syrere fikk sin søknad innvilget. Flest avslag fikk asylsøkere fra Egypt med 31. Ingen egyptere fikk opphold.

Totalt behandlet UDI 1.068 søknader om asyl i januar, noe som gir en innvilgelsesandel på 30 prosent. Blant søknadene som ble realitetsbehandlet fikk 75 prosent opphold.

I hele fjor ble 6.267 asylsøknader innvilget, noe som gir et månedlig snitt på 522. Innvilgelsesandelen lå i 2015 på 53 prosent totalt og på 75 prosent i gruppen som fikk søknaden behandlet.

Gruppen som ikke får saken realitetsbehandlet, er blitt større siden i fjor. I januar fikk 246 asylsøkere avslag etter Dublin-forordningen, mens 145 personer ikke fikk søknaden behandlet fordi de kunne returneres til et trygt tredjeland. I 247 av sakene ble søknaden trukket fordi asylsøkeren forlot landet eller henlagt fordi norske myndigheter ikke vet hvor søkeren befinner seg.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.