– Jeg tror ikke vi får nok plasser til å erstatte alle akuttplassene, men de skal ned i løpet av våren. Så må vi løpende vurdere om vi trenger å ha nye anbudsrunder for å få på plass nye mottak, sier Christine Wilberg i UDI. Arkivfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

UDI strever med å bli kvitt akuttmottak

UDI ønsket seg 30.000 nye ordinære mottaksplasser for å kunne kvitte seg med dyre akuttløsninger. Men anbudsrunden ser bare ut til å dekke en tredel av behovet.

Direktør i mottaksavdelingen Christine Wilberg sier hun ikke vet eksakt hvor mange plasser UDI vil sitte igjen med, men bekrefter at det ligger an til å bli rundt 10.000.

Hun sier til NTB at interessen har vært stor og at det også kom nye aktører på banen. Til sammen kom det inn 114 tilbud, men mange av dem møter ikke UDIs krav. 

– Ikke nok

– Jeg tror ikke vi får nok plasser til å erstatte alle akuttplassene, men de skal ned i løpet av våren. Så må vi løpende vurdere om vi trenger å ha nye anbudsrunder for å få på plass nye mottak, sier hun.

UDI inngikk i høst mange avtaler om akuttmottak for å kunne gi husly til de 31.125 asylsøkerne som kom til Norge i fjor. Disse har en langt høyere pris enn ordinære mottaksplasser.

UDI er i ferd med å avvikle akuttmottakene, blant annet blir den store kontrakten med Oslofjord Convention Center avsluttet ved utgangen av januar. Omkring 5.000 som bor i slike akuttmottak, vil bli flyttet til ordinære mottak i løpet av januar. 

Da vil det være 8.700 ledige plasser i ordinære mottak og akuttmottak.

Skip ikke førstevalget

UDI tror det vil komme langt flere asylsøkere igjen mot sommeren og høsten, kanskje så mange som 60.000, og da ønsker etaten å ha flere plasser tilgjengelige, uten å måtte inngå nye, dyre hasteavtaler. 

I tillegg til anbudsrunder for ordinære plasser, inngår UDI også rammeavtaler som gjør det mulig å raskt skalere opp antall plasser. Blant annet er det inngått slike avtaler om losji om bord på skip og såkalte floteller. De vil først bli gjort tilgjengelige når UDI ber om det.

– Ordinære mottak vil være det foretrukne, men det er en løsning vi kan benytte oss av når behovet øker, sier Wilberg.

I forrige anbudsrunde ønsket UDI tilbud på 7.500 mottaksplasser, men det ble kun inngått kontrakter for snaut 3.200 plasser.

(©NTB)