Ordfører Helga Pedersen (Ap) og politikerne i Tana vurderer politikernes tillit til rådmannen.

Ordfører Helga Pedersen (Ap) og politikerne i Tana vurderer politikernes tillit til rådmannen.

Alf Helge Jensen, Finnmarken

Tana vurderer å kvitte seg med rådmannen

I et lukket møte har formannskapet i Tana diskutert rådmannens framtid. Kommunen nekter innsyn i møteboken. Jussprofessor er kritisk.

I forrige uke behandlet formannskapet i Tana kommune en personalsak bak lukkede dører. Formannskapsrepresentant Børre Steinar Børresen (V) i Tana bekrefter at saken handlet om politikernes tillit til rådmannen.

– Alle politikerne i Tana er så langt jeg vet enig med ordføreren i at det har vært en meget grov svikt i kommunens internkontrollsystem over svært mange år. Det må selvsagt få konsekvenser for den som sitter med hovedansvaret, uttaler Børresen til Kommunal Rapport.

Fakta

En sentral kommunal leder i Tana er siktet for grov økonomisk utroskap for 10 millioner kroner.

Lederen er siktet for å ha anvist og attestert fiktive fakturaer til flere selskaper gjennom en årrekke.

Politiet mener at lederen har samarbeidet med en Hamar-mann, og at de har delt pengene de har hentet ut av kommunen.

Den siktede Hamar-mannen sitter i varetekt.

Han peker på at den nye kommuneloven har en sterk presisering av rådmannens personalansvar.

– Det betyr at formannskap eller kommunestyret ikke lenger får personalsaker som handler om ansatte under rådmannen. Vi får derfor kun slike saker dersom det handler om rådmannen. Enten det er ansettelse, permisjon, suspensjon eller avslutning av arbeidsforhold, uttaler Børresen.

Han viser til at beslutningen i formannskapet var enstemmig. Saken skal legges fram for kommunestyret torsdag denne uka.

Rådmann Jørn Aslaksen har ikke besvart våre henvendelser verken på telefon eller sms.

Nekter innsyn i møtebok

Kommunen har holdt hva saken gjelder og møteboken hemmelig for offentligheten. Ordfører Helga Pedersen (Ap) har avslått innsyn i møteboken fra formannskapsmøtet. Ordføreren har kun gitt Kommunal Rapport følgende svar på innsynskrav i møteprotokollen med vedtak og avstemningsresultat:

– Det er unntatt offentlighet, skrev Pedersen på sms til Kommunal Rapport.

Spørsmålet om lovhjemmelen for å unnta møteboken for innsyn har ordføreren ikke besvart.

Pedersen er ikke den eneste politikeren i Tana som ikke vil fortelle hva formannskapet diskuterte eller hva de besluttet i det lukkede møtet. Kommunal Rapport har vært i kontakt med flere representanter i formannskapet. Ingen vil opplyse om hva formannskapet har blitt enig om.

– Skal føres i møteboken

I kommunelovens paragraf 11–4 reguleres hva møteboken fra møter i folkevalgte organ skal inneholde. Her presiseres det at møteboken skal være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal også inneholde hvilke saker som var til behandling, hvilke vedtak som ble truffet og avstemningsresultat. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener det er en klassisk misforståelse av Tana kommune.

– Det er ikke slik at en sak som er behandlet av et folkevalgt organ kan holdes hemmelig. Det gjelder bare enkeltopplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov. En beslutning fra formannskapet kan ikke unntas offentlighet, vedtaket skal føres i møteboken og blir da offentlig, sier Bernt.

– Har det noen betydning for føring i møtebok at formannskapets beslutning kun er en innstilling til kommunestyret?

– Nei, alle saker som er tatt til behandling og eventuell votering om disse, skal føres i møteboken, uttaler Bernt.

Tana-ordfører Helga Pedersen har ikke svart på våre spørsmål om å kommentere uttalelsene til professor Bernt.

– Det er klart ulovlig

Professoren mener at flere kommuner har lovstridig praksis når det gjelder føring og offentliggjøring av møtebok i folkevalgt organ.

– Det er litt varierende praksis her rundt i Kommune-Norge. Noen vil ikke offentliggjøre møteboken før den er godkjent av det folkevalgte organet. Men det er altså klart nok feil. Og ikke få mener man kan hemmeligholde at man vil behandle, og har behandlet særlig sensitive saker, også det er klart ulovlig, uttaler Bernt til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.