Regjeringen fikk flertall for forslaget sammen med Sp og Ap. Illustrasjonfoto: Colourbox.com
Regjeringen fikk flertall for forslaget sammen med Sp og Ap. Illustrasjonfoto: Colourbox.comColourbox.com
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget vedtok ny asyllov i rekordfart

Stortinget sier ja til flere innstramminger i utlendingsloven. Lovendringene trer i kraft allerede fredag.

Asylforliket på Stortinget

*Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble torsdag 19. november enige om et forlik i asylpolitikken. SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG) trakk seg fra forliket.

* Avtalen består av 18 punkter, med en rekke underpunkter. Her er noen av punktene:

* Prioritere arbeidet med rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad og sikre retur av personer med åpenbart grunnløse asylsøknader.

* Gjennomgå norsk praksis der Norge har en annen vurdering av beskyttelsesbehovet for ulike nasjonaliteter enn sammenlignbare land.

* Fjerne reglen om at opphold automatisk gis dersom en asylsøker ikke har fått svar på sin søknad innen 15 måneder.

* Sørge for at nivået på ytelsene til asylsøkere ikke er bedre i Norge enn i sammenlignbare europeiske land.

* I størst mulig grad erstatte kontantytelser med elektronisk betalingskort som kan innløses i butikker for kjøp av mat og klær.

* Legge spesiell vekt på tilbudet til enslige, mindreårige asylsøkere i asylmottak.

* Innføre nye midlertidige beskyttelsesformer, der oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

* Stramme inn retten til familieinnvandring.

* Opprette omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland.

* Innføre botidskrav for mottak av kontantstøtte og andre ytelser som ikke støtter opp om arbeid og aktivitet.

* Partiene forplikter seg til å videreføre samtalene om bistand til kommunene, samt om tiltak for rask og effektiv integrering for dem som får beskyttelse. (©NTB)

Et av de mest betente spørsmålene var hvorvidt regjeringen skulle kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE).

KrF stemte for dette under førstegangsvoteringen mandag, men snudde da saken ble behandlet igjen torsdag.

– Vi har stilt spørsmål til departementet som vi har fått svar på, men dette er ikke svar som gjør at vi kan støtte forslaget i dag, sa KrF-leder Knut-Arild Hareide da saken ble behandlet i Stortinget torsdag ettermiddag.

Ba om presisering

Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) stemte mot forslaget allerede under førstevotering mandag. Regjeringen fikk likevel flertall for forslaget sammen med Sp og Ap.

– Dette viser at spørsmålet burde blitt komitébehandlet. Men vi må respektere at det dessverre er et flertall, svarer Hareide på NTBs spørsmål om hva han tenker om at regjeringen hopper bukk over sine to samarbeidspartier KrF og Venstre, for å få forslaget gjennom.

KrFs Hans Olav Syversen ba om at lovteksten skulle inneholde en presisering om at regjeringen ikke skulle kunne instruere UNE om lovtolkning eller skjønnsutøvelse, men kun i prioritering av saker. Et flertall stemte imidlertid mot forslaget.

Advarsel

I et brev til partiene på Stortinget torsdag ba 18 organisasjoner dem om å si nei til instruering av UNE. Organisasjonene mener behandlingen av lovforslaget om endringer i utlendingsloven er uforsvarlig.

– Politisk styring av Utlendingsnemnda er en kontroversiell og dyptgripende systemendring som ikke har blitt behandlet etter ordinære prosedyrer, heter det i brevet, som er undertegnet av blant annet Advokatforeningen, Amnesty, Helsingforskomiteen, Norges Kristne Råd, Flyktninghjelpen, NOAS og Norsk Folkehjelp.

Ap og Sp ønsket ikke å snu i saken og fortsatte sin støtte til regjeringens forslag.

– Jeg skjønner veldig godt betenkelighetene ved at man vedtar lovendringer på veldig kort tid, men vi mener vi står i en ekstraordinær situasjon, og da er det viktig at hele forvaltningen kan snu seg raskt rundt. Muligheten til å kunne instruere UNE mener vi kan bidra til det, sier Aps kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB.

Hastevedtak

Regjeringen ba Stortinget hastebehandle flere endringsforslag i utlendingsloven denne uken, for å stanse den store tilstrømmingen av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov som kommer over Storskog i Finnmark.

Mulighet til å sende tilbake asylsøkere som allerede har opphold i Russland, når de kommer til grensa, økt adgang til å pågripe og internere asylsøkere og instruksjonsrett overfor UNE er hovedpunktene i lovendringsforslagene.

Regjeringen ønsker å iverksette tiltakene allerede fredag. Alle lovsaker krever to voteringer, og for å rekke lovens krav om at det må gå minst 72 timer mellom hver votering, stemte Stortinget over forslagene første gang mandag.

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.