– Hver eneste dag trenger om lag 350 mennesker, nyankommet til Norge, et sted å bo. Klarer vi ikke opprette nye mottaksplasser i tråd med behovet, risikerer vi at nyankomne asylsøkere blir stående uten tak over hodet, sier Solberg. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Solberg og KS ber kommunene løse asylkrisen

18.000 flyktninger skal bosettes i kommunene allerede neste år. Nå ber både statsministeren og KS alle landets kommuner om å gå sammen for å løse krisen i mottakssystemet.

I et felles brev til landets kommuner som ble sendt tirsdag, oppfordrer Erna Solberg (H) og kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS kommunene til å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser og å ta sin del av jobben med å bosette de ventede 18.000 flyktningene neste år.

– Utfordringene er store og krever flere tiltak og felles mobilisering. Vi må både arbeide for å redusere antallet som kommer, men samtidig klare å gi tak over hodet til de som kommer, sier Solberg og legger til at hun er svært glad for at KS ser alvoret i situasjonen og oppfordrer sine medlemmer til en felles mobilisering for å klare å ta imot flyktningene på en god måte.

Tak over hodet

Solberg og KS viser til at antall personer i mottak i Norge har doblet seg bare siden juli. Fra å ligge på rundt 13.500 personer er dette tallet nå oppe i 27.000.

– Situasjonen i det norske mottakssystemet kan nå betegnes som en krise. Hver eneste dag trenger om lag 350 mennesker, nyankommet til Norge, et sted å bo. Klarer vi ikke opprette nye mottaksplasser i tråd med behovet, risikerer vi at nyankomne asylsøkere blir stående uten tak over hodet, sier Solberg.

«Alle kommuner må være forberedt på at det kan bli aktuelt å innkvartere asylsøkere i deres kommune. Også på kort varsel. På noen steder vil det være behov for å opprette nye former for asylmottak med langt flere plasser enn i dag», skriver Solberg og KS i brevet.

Av de 18.000 flyktningene kommunene bes om å bosette neste år, er 3.000 overføringsflyktninger og 4.400 enslige mindreårige. Samtidig legges det ikke skjul på at bosettingsbehovet sannsynligvis vil bli enda høyere i 2017. Hver kommune bes fatte vedtak om bosetting for neste år allerede før årsskiftet.

Statsbudsjett

Hvordan kommunene skal klare bosettingsoppgaven økonomisk, blir klarere når rammebetingelsene for bosettings- og integreringsarbeidet i 2016 spikres i Stortingets behandling av forslaget til statsbudsjett i desember.

Forrige uke ble det kjent at Utlendingsdirektoratet (UDI) legger 30.000 nye mottaksplasser ut på anbud for å møte det enorme behovet. Samtidig jobbes det med å etablere større innkvarteringsløsninger for asylsøkere i tilknytning til enkelte byer.

– I neste runde vil det også bli en stor utfordring å bosette og integrere både voksne og mindreårige flyktninger som får opphold i Norge. De skal ta del i vårt samfunns- og arbeidsliv. Kommunenes innsats her er avgjørende for den enkelte flyktning og for samfunnet, sier statsministeren.

(©NTB)