John Olav Kroken, presserådgiver i UDI, sier at de for seg passasjerskip eller lektere med plass til flere hundre mennesker. Foto: Terje LienTerje Lien

Sier ja til to skip med asylsøkere i Tromsø havn

Havnesjefen i Tromsø har sagt ja til at byen kan ta imot to skip for å huse asylsøkere. Utlendingsdirektoratet (UDI) ser for seg at hvert av disse skipene skal huse opp til 600 personer.

Utlendingsdirektoratet ønsker seg asylskip i enkelte havner i byer i Nord-Norge. Tanken er at disse skipene skal fungere som midlertidige mottak.

Havnesjef Halvard Pettersen sier til NRK at det er aktuelt å bruke kaiområdet ved Sørjeeten i Tromsø til de to fartøyene med asylsøkere, siden det er strøm- og vanntilgang der.

UDI opplyser til NRK at de ennå ikke har avgjort hvilke havner i Nord-Norge som kan bli brukt til å huse asylsøkere. Tirsdag ble det klart at Harstad havn ikke har plass til noen slike skip.

John Olav Kroken, presserådgiver i UDI, sier at de for seg passasjerskip eller lektere med plass til flere hundre mennesker. Men hvor disse skal plasseres er ikke klart.

– Vi må velge byer og havner i Nord-Norge som har gode nok vann- og avløpsordninger og relevante kommunale tjenester. I tillegg må driftsoperatøren av en slik ordning ha tilgang på arbeidskraft i området, sier han.

Pettersen sier at han har fått opplyst at det er aktuelt å huse asylsøkere i Tromsø havn i inntil ett år.

Til nå i år er det kommet nesten 28.000 asylsøkere til Norge. Nesten to tredeler av disse har kommet i høst. 70-80 prosent er menn. Den største gruppen er i 20- og 30-årene.

(©NTB)