– Demokratiet må utvikles hele tiden. Vi må derfor skaffe oss god kunnskap om dets tilstand, for å se om vi bør gjøre noe annerledes, mener Nikolai Astrup.

– Demokratiet må utvikles hele tiden. Vi må derfor skaffe oss god kunnskap om dets tilstand, for å se om vi bør gjøre noe annerledes, mener Nikolai Astrup.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Setter det norske demokratiet under lupen

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) vil vite hvordan det står til med det norske demokratiet. Et forskningsprosjekt skal gi noen svar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått avtale med en gruppe demokratiforskere ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De skal utvikle og gjennomføre en uavhengig og bred tilstandsanalyse av det norske demokratiet, skriver departementet på sine nettsider.

Tre folkevalgte nivåer

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.