Politikere og administrasjon må sette seg ned og bli enige om hvilke regler de vil ha for kontakt mellom folkevalgte og ansatte, råder flere prosessveiledere fra KS. Her fra et tidligere møte i Våler i Østfold. Illustrasjonsfoto: Joakim S. EngerFoto: Joakim S. Enger

Råder folkevalgte og administrasjon til å bli enige om kontakt-regler

Hvis folkevalgte kontakter ansatte direkte for å få svar på konkrete spørsmål, kan den ansatte få skylden hvis noe går galt. Det sier prosessveileder Jan Inge Tungesvik i KS.

Det er et scenario regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik, ønsker å unngå. Han er prosessveileder for KS’ folkevalgtprogram og opptatt av politikernes rolleforståelse.

– Folkevalgte er ombudsmenn, men også arbeidsgivere. Jeg har selv vært til stede i et kommunestyre der en folkevalgt fortalte fra talerstolen at en navngitt ansatt hadde skyld i at kommunen ikke fikk refusjon, fordi fristen var gått ut. Da visste hele byen hvem som hadde sviktet. Da ansvarliggjør man en ansatt i en organisasjon fra en offentlig talerstol. Det synes jeg ikke er noen god idé, sier Tungesvik.