Helseminister Bent Høie (H) deltok i helsedebatten under Arendalsuka i august. Onsdag presenterte han de nye pakkeforløpene for psykisk syke og rusavhengige. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

Bedre behandling og mer forutsigbarhet er målet når psykisk syke og rusavhengige fra nyttår kan henvises til såkalt pakkeforløp i helsetjenesten.

– Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten, sier helseminister Bent Høie (H).

Til sammen innføres det seks ulike pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetjenesten, og fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de tre første. Disse er utredning og behandling i psykisk helsevern for henholdsvis voksne og barn og unge, samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Allerede 15. februar neste år kan pasienter henvises til de neste pakkeforløpene: Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne, utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne og spiseforstyrrelser hos barn og unge.

Med pakkeforløp skal pasienten få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret for behandlingen og oppfølgingen i helsevesenet. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være både pasientens og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for kontinuitet i behandlingen og hindre unødvendig venting.

(©NTB

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.