Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo ber KS lage lobbyregister

Bystyreflertallet i Oslo vedtar i dag å be KS utarbeide felles regler som kommuner kan bruke til å lage lobbyregistre.

På bystyrets møte i dag får Ap flertall for sitt forslag med støtte fra SV, Venstre og Rødt. De ber byrådet henvende seg til KS med sikte på å utarbeide «normalregler» for kontakt og påvirkning overfor politikere i landets kommuner.

– Jeg tror det er klokt av KS å ta en lederrolle i dette spørsmålet. Særlig i de store byene er det behov for regler og registrering av kontakt med politikere, men også mindre kommuner kan ønske det, sier Aps finanspolitiske talsmann i bystyret, Trond Jensrud, til Kommunal Rapport.

Flertallet mener det vil være riktig å komme fram til mest mulig felles regler for å registrere lobbykontakt overfor politikere i alle landets kommuner.

KS ser på karanteneregler

KS-leder Halvdan Skard har ikke sett forslaget fra Oslo.

– Vi vil selvsagt vurdere en slik henvendelse, sier Skard.

Han opplyser at KS vil følge opp et annet vedtak Oslo bystyre gjør i dag, om å innføre karanteneregler for heltidspolitikere som går over til privat næringsliv.

– Administrasjonen skal forberede en sak for hovedstyret om veiledende retningslinjer for slike karanteneordninger. Det har arbeidsutvalget vedtatt i dag, sier Skard.

Lobbyregister

I Oslo ønsker Venstre, SV og Rødt primært at Oslo kommune skal opprette et lobbyregister på egen hånd. De vil ha en registreringsordning for dem som oppsøker bystyrerepresentanter og politisk ledelse i byrådsavdelingene for å påvirke i saker som er til behandling.

Et nytt regelverk skal ikke legge hindringer i veien for direkte kontakt mellom borger og folkevalgt. Partiene viser til at både Europaparlamentet og Kongressen i USA har funnet fram til regler som ivaretar begge hensyn.

Stortingsflertallet avviste et forslag om lobbyregister i vår, og byrådspartiene Høyre og Frp mener Oslo kommune ikke bør ha strengere regler enn på riksplan.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.