Ordfører Hallvard Oppedal (Sp) i Gulen må avholde nytt formannskapsvalg etter at Fylkesmannen kom til at kravet til kjønnsrepresentasjon ikke er oppfylt. Foto: Senterpartiet

Kun menn i formannskapet i Gulen

– Ulovlig, mener Fylkesmannen, og opphever formannskapsvalget.

Fylkesmannen i Vestland krever at kommunen holder nytt valg, går det fram av et brev de har sendt Gulen kommune etter å ha vurdert lovligheten av formannskapsvalget. Etter valget besto nemlig formannskapet av fem menn og null kvinner.  

Få kvinner på listene