– Vi vet ikke hva den kommunale støtten går til når det ikke er rapporteringskrav, sier leder av partilovnemnda, Eivind Smith.

– Vi vet ikke hva den kommunale støtten går til når det ikke er rapporteringskrav, sier leder av partilovnemnda, Eivind Smith.

Foto: Tone Holmquist

Ingen kontroll på bruken av kommunal partistøtte

Alle lokallag må rapportere på statlig støtte, men den kommunale støtten er det ingen kontroll på.

Kommuner og fylkeskommuner gir rundt 70 millioner i partistøtte til alle sine partigrupper, også lokale lister. Her er det ingen kontroll med hva pengene går til. 

88 prosent av kommunene gir kommunal støtte til partigrupper, viser rapporten Lokale partilag og lister, som ble lagt fram fredag i forrige uke. 94 prosent sier at de ikke krever rapportering på disse pengene. Partigruppene bør heller ikke søke om pengene. Det går automatisk.