Helseminister Bent Høie vil ha flere fastleger. Samtidig skal fastlegenes arbeidsbelastning reduseres. Foto: Magnus K. Bjørke

Høie lover kortere arbeidstid for fastlegene

Helseminister Bent Høie (H) vil ha flere fastleger med færre oppgaver. En handlingsplan blir lagt fram i løpet av våren.

I et intervju med NTB onsdag gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til frontalangrep på regjeringens politikk overfor fastlegene. Han mener ordningen er i krise og over tid står i fare for å bryte sammen.

Nå får opposisjonslederen svar på tiltale fra helseminister Bent Høie (H). Han beskylder Støre for ikke å ha fulgt med i timen.

– Jonas Gahr Støre er veldig god på kritikk, men han har ingen alternativ politikk, og han følger tydeligvis ikke med på hva som skjer på dette feltet lenger, sier Høie til NTB.

Han viser til at regjeringen allerede er i gang med å lage en egen handlingsplan for fastlegeordningen. Det vet Støre «utmerket godt», fastholder Høie.

– Enten følger han ikke med på hva som skjer i helsepolitikken, eller så ønsker han bevisst ikke å snakke om det.

I dialog med legene

Handlingsplanen blir lagt fram i løpet av våren. Men Høie er allerede nå klar på målet: Fastlegene skal få redusert arbeidsbelastningen.

– Det må vi gjøre ved å se på oppgavene, men også ved å sikre at det blir flere fastleger, sier han.

Helseministeren forteller at handlingsplanen utvikles i tett dialog med legene selv. Men regjeringen har også tatt grep over budsjettene, med ekstrabevilgninger på flere hundre millioner kroner over flere år, understreker han.

Pengene har blant annet gått til rekruttering av nye fastleger, til å gi fastleger bedre betalt for nye oppgaver som de har overtatt fra sykehusene, og til å støtte fastleger med spesielt krevende pasienter.

– Så er det jo ikke sånn at vi har ventet på handlingsplanen. Vi har gjennomført en rekke tiltak underveis.

• Les også:
Slik kan framtidens fastlegeordning bli
Suksess i knestående (kommentar)

Økt press

Bakteppet er en erkjennelse av økt press på fastlegeordningen. Det har flere årsaker, blant annet en aldrende befolkning og at flere helseoppgaver er blitt overført fra sykehusene til kommunene.

En rapport om fastlegenes tidsbruk viste i 2018 at fastlegenes gjennomsnittlige arbeidstid lå på 55,6 timer i uka, en økning på sju timer på bare fire år.

Inntrykket ble også bekreftet i en evaluering i fjor, der konklusjonen var at fastlegene hadde opplevd en vesentlig økning i belastningen, og at mange fastleger så på situasjonen som uhåndterbar. Nesten halvparten oppga at de hadde fått redusert livskvalitet.

Høie erkjenner at problemet er reelt.

– Vi hadde ikke satt i gang alt dette hvis vi ikke var veldig urolige, fastholder helseministeren.

– Vi tar i høyeste grad situasjonen på alvor, sier han.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.