Kommunestyret i Snåsa tar en pause utenfor bygget der møtene avholdes.Leikny Havik Skjærseth

Her får politikerne null kroner i godtgjørelse

I Snåsa får kommunestyret ingen godtgjørelse for kveldsmøter. Se lista over hva kommunestyrene fikk i godtgjørelse i 2018.

Svak økonomi var begrunnelsen da flertallet i kommunestyret i Snåsa valgte å kutte godtgjørelsen for kveldsmøter under budsjettbehandlingen i desember 2017. Hva politikerne i Trøndelag-kommunen mener om det, kan du se i videoen under.

I snitt fikk ordinære kommunestyremedlemmer 10.700 kroner i godtgjøring i 2018, viser Kommunal Rapports spørreundersøkelse til alle landets kommuner. Undersøkelsen er presentert i papirutgaven 2. mai.