Kommunestyremøtet fungerer ikke som et politisk verksted, men mer som et politisk teater, mener flere av dem som har svart på en undersøkelse fra Oxford Research. Bildet er fra et møte i Krødsherad kommunestyre, og disse politikerne har ikke deltatt i undersøkelsen.

Kommunestyremøtet fungerer ikke som et politisk verksted, men mer som et politisk teater, mener flere av dem som har svart på en undersøkelse fra Oxford Research. Bildet er fra et møte i Krødsherad kommunestyre, og disse politikerne har ikke deltatt i undersøkelsen.

Arkivfoto: Terje Lien

Forsvarer åpne møter og tar beslutningene et annet sted

Kommunestyremøter er politisk teater, beslutningene tas på gruppemøter eller internt i partiene, svarer politikere i ny undersøkelse.

Åpne utvalgs- og kommunestyremøter er en grunnleggende demokratisk verdi. Men siden møtene er offentlige, flyttes gjerne det politiske snekkerverkstedet til gruppemøter og pauser.

Mye er også avklart i god tid før kommunestyret samles for å fatte vedtak, viser en undersøkelse Oxford Research har gjort på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.