Flere veier til en asylavtale på Stortinget

De parlamentariske lederne gikk tirsdag fra hverandre uten enighet om et asylforlik på Stortinget. Flere veier kan føre fram til en avtale.

– Vi har litt igjen, men det har vært god framdrift, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han var på vei inn til et nytt forhandlingsmøte klokken 15.

Da hadde partene hatt en timelang pause etter å ha sittet sammen i snaut tre timer tidligere på dagen. En time senere gikk partene fra hverandre for dagen.

– Forhandlingene fortsetter, men vi har ikke avgjort når, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Fortsatt står partiene langt fra hverandre. SV-leder Audun Lysbakken tør ikke garantere at han blir med til siste slutt.

– Om vi er med på en avtale avgjøres av om det blir en reell prosess der alle er beredt til å gi og ta, sier han.

Trinnvis avtale

Om lag 100 ulike forslag til nyorienteringer i norsk asylpraksis lå på bordet da forhandlingene startet i forrige uke. Mens Frp og Høyre insisterer på at samtalene kun skal kretse rundt innstramminger, krever opposisjonspartiene at integreringstiltak også må inngå.

– Det må bli en helhet i dette, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Kilder i flere partier antyder at en trinnvis prosess kan være en utvei. Det innebærer at partiene samler seg om et mindre sett med tiltak i første omgang.

– Vi får se hva som blir mulig av tekniske løsninger, sier Lysbakken.

Det var Senterpartiet som i sin tid tok initiativ til et bredt forlik om innvandrings- og integreringspolitikken. På spørsmål om partiet vil være tilfreds med et avkortet miniforlik med et par-tre punkter, svarer parlamentarisk leder Marit Arnstad slik:

– Vi får se hva vi kommer fram til. Jeg tror nok vi skal komme fram til mer enn det.

Innstramminger

Frps parlamentariske leder Harald Nesvik fastholdt også tirsdag at det utelukkende skal forhandles om innstramminger.

– For Frp vil det være nivået på innstrammingene som avgjør om man går videre, sier han. Ifølge Nesvik er utgangspunktet for samtalene de 15 forslagene til innstrammingstiltak som regjeringspartiene Høyre og Frp la fram før helgen.

Integrering vil kunne være tema på et senere tidspunkt hvis vi får gjennomslag for innstramminger, anfører han.

Venstre-leder Trine Skei Grande antydet før møtet at integreringsspørsmål nettopp må komme på et senere tidspunkt.

– Mye av det vi må gjøre for å få til god integrering, må vi ha et annet løp på, sa hun.

Solberg vil ha signal

Forhandlingene om endringer i asylpolitikken foregår parallelt med regjeringens lovendringsforslag, som hastebehandles i Stortinget denne uken.

– Det viktigste for regjeringen er selvsagt at vi får et tydelig signal fra forhandlingene om innstrammingstiltak som gjør at vi kanskje får litt effekt av de innstrammingene også før lovendringene kommer, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun viser til at regjeringen jobber med en stortingsmelding om integrering til våren, men understreker at hun gjerne tar med innspill fra asylforhandlingene til hva som bør utredes.

På spørsmål om det fortsatt er viktig for regjeringen å få til et bredt asylforlik, svarer Solberg slik:

– Det viktigste for oss er ikke hvor mange som er med, men at vi har et flertall og får det til.

(©NTB)