Ekstramilliardene brukes som buffer

Stortingets budsjettforlik styrket kommuneøkonomien med 4,8 milliarder kroner. Mange kommuner unngikk dermed oppsigelser av fast ansatte.

- Vi satte veldig pris på de 6,7 millioner kronene vi fikk fra Stortinget like før jul, sier Johan Alnes (Ap), ordfører i Ås i Akershus.


- Forliket gir oss muligheten til å sikre kommuneøkonomien på sikt, sier Stein Håland (Sp), ordfører i Spydeberg i Østfold.


Begge ordførerne uttalte til Kommunal Rapport før jul at de måtte vurdere oppsigelser for å få budsjettene i hop. Det klarte man å unngå.


- Under budsjettbehandlingen i desember vedtok vi at ledige stillinger i administrasjonen skal stå ubesatt i fire måneder i 1997. Dette vil imidlertid ikke gjelde stillinger i institusjonene, sier Alnes.


- Vi har kuttet en halv stilling på skolekontoret og vil i løpet av året kutte én stilling på sosialkontoret. Samtidig blir stadig flere stillingshjemler stående ubesatt, sier Håland.


Budsjett i balanse
Ås og Spydebergs budsjetter går i balanse. Ingen av kommunene har budsjettert med 3 prosents overskudd, som Fylkesmannen i Akershus krever. Ekstrabeløpene på henholdsvis 6,7 og 2,2 millioner kroner er ordførerne innstilt på å bruke som buffere i løpet av året.
- Vi trenger sårt å styrke reservene. Derfor håper jeg kommunestyret setter av pengene på fond under budsjettrevideringen i februar, sier Spydeberg-ordføreren.
- Kommunestyret i Ås vedtok at det i år skal gjennomføres en totalgjennomgang av organisasjonen, både politisk og administrativt. Målet er å utnytte kronene enda bedre. Rammevilkårene blir stadig strammere. Derfor skal det i løpet av våren oppnevnes et utvalg som skal håndtere prosessen, sier Ap-ordføreren.
Statsminister Thorbjørn Jagland har bedt kommunene vise ansvar og bruke ekstramidlene på de høyest prioriterte oppgavene som barnehager, utdanning, helseformål og eldreomsorg.

Ordfører Stein Håland i Spydeberg håper kommunestyret går inn for at ekstramillionene fra Stortinget spares til dårlige tider.

Skrevet av: Frank Sivertsen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.