Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre da han kommenterte asyl- og flyktningpolitikken i Vandrehallen på Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixJon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ap vil at asylsøkere skal bidra mer på mottakene

Arbeiderpartiet vil redusere det offentliges kostnader ved drift av asylmottak og foreslår at enkelte arbeidsoppgaver utføres av asylsøkerne selv.

Arbeiderpartiets forslag til asylpolitikken

Arbeiderpartiet offentliggjorde onsdag en rekke forslag til tiltak for å dempe økningen i antall grunnløse asylsøkere. De er som følger:

 

* Styrke kapasiteten på Storskog:

– 15 saksbehandlere fra UDI på plass i Kirkenes i løpet av uken som kommer, vurdere ytterligere styrking.

– Ytterligere styrking av PU sin tilstedeværelse. Mellom 40 og 70 politifolk fra PU må settes inn i Sør-Varanger i tillegg til flere tolker.

– Støtte til lovendringene regjeringen har varslet for å møte situasjonen på Storskog.

* Raskere retur:

– Prioritere rask saksbehandling av grupper som åpenbart ikke har krav på beskyttelse.

– Opprette flere ambulerende team fra UDI som kan reise rundt i Norge og hurtigintervjue de gruppene av asylsøkere som ikke regnes for å ha prioritet for beskyttelse i Norge.

– Vurdere forskriftsendring i Utlendingsloven for å redusere anketiden fra tre uker.

– Vurdere om 48-timersregelen kan utvides til å omfatte flere land og styrke dialogen med de sentrale returlandene.

* Avlaste og styrke UDI:

– Hente inn jurister og annet nøkkelpersonell fra andre offentlige etater. Alle offentlige etater må bidra inn i arbeidet.

– Se på ansvar for helseundersøkelser og innkvartering, slik at UDI kan konsentrere seg mer om saksbehandlingen.

* Fortgang i ny grensestasjonen på Storskog, sikre oppstart i 2016.

* Redusere det offentliges kostnader ved drift av mottak, konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv, og inntjening/utbytte må være nøktern.

* Innføre plikt til å delta i norskopplæring og redusere utbetaling av dagpenger til de som ikke deltar.

* Styrking av EUROPOL og det internasjonale politisamarbeidet for å bekjempe menneskesmuglere.

* Aktiv norsk deltakelse for å sikre enighet om å gjenopprette troverdighet i Schengen- og Dublin-samarbeidet.

* Ap mener også det må etableres tydelige rutiner for dialog med kommunene og at det må hentes inn informasjonspersonell fra andre offentlige etater for å styrke kommunikasjonen med kommunene.

* Bevilgningene til frivilligheten må økes på budsjettet for 2016.

* En ny avtale mellom regjeringen og KS om bosetting, som skal utarbeides i begynnelsen av neste år, må slå fast nye og klare forpliktelser både fra regjeringen og kommunene som sikrer at man bosetter i tråd med behovet, og innenfor gjeldende tidsfrister. Kommunenes kostnader må fullfinansieres. Avtalen må sikre en rettferdig fordeling mellom kommunene når det gjelder bosetting.

* Det bør så raskt som mulig finne sted en kartlegging av tilgjengelige ressurser i det enkelte fylke for å kunne finne gode og effektive løsninger for innkvartering, språkopplæring, traumebehandling, skole- og studieplasser, mulige sysselsettingstiltak med mer. Det bør vurderes om fylkesmannen skal ha en sterkere samordningsrolle i det enkelte fylke.

Det går fram av partiets forslag til nye asyl- og innvandringsregler, som ble vedtatt onsdag.

«Redusere det offentliges kostnader ved drift av mottak, konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv, og inntjening/utbytte må være nøktern», lyder ett av punktene på listen.

I forslagene kommer det også fram at Ap vil støtte lovendringene regjeringen har varslet for å møte situasjonen på grensestasjonen Storskog ved den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger i Finnmark.

Statsminister Erna Solberg (H) varslet tirsdag at hun allerede fredag vil legge fram en lovproposisjon som skal sørge for at asylsøkere med opphold i Russland, ikke lenger skal få sine søknader realitetsbehandlet. Forslaget vil bety at flyktninger med opphold i Russland, kan returneres ved grensen.

– Bedre sent enn aldri

Stortingsrepresentant for Høyre, og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, Mudassar H. Kapur, er positiv til at Ap «endelig er på banen».

– Arbeiderpartiet har endelig kommet på banen med egne forslag istedenfor å gå bak regjeringen og kritisere vår politikk i mangel av sin egen, sier han.

Kapur mener at de 15 forslagene til innstramminger som regjeringen selv la fram mandag, gir et mer helhetlig svar på utfordringene, men at forslagene fra Arbeiderpartiet «er langs det riktige sporet».

– Jeg noterer meg at det ene partiet etter det andre nå ser det samme behovet som oss for innstramminger. Også Ap. Til det sier jeg: bedre sent enn aldri.

Saksbehandlere

Sist uke kom det 1.113 asylsøkere til Norge via Storskog.

Nå foreslår Ap å styrke kapasiteten ved grensestasjonen betraktelig. Partiet foreslår å få på plass 15 saksbehandlere fra UDI i Kirkenes allerede i løpet av kommende uke.

I tillegg må mellom 40 og 70 politifolk fra Politiets utlendingsenhet settes inn i Sør-Varanger, i tillegg til flere tolker, går det fram av forslaget.

Partiet foreslår også å opprette flere ambulerende team fra UDI som kan reise rundt i Norge og hurtigintervjue de gruppene av asylsøkere som ikke har grunnlag for beskyttelse i Norge.

Norskopplæring

Videre vil partiet innføre en plikt til å delta i norskopplæring, samt å redusere utbetalingen av dagpenger til dem som ikke deltar.

– Vårt primærstandpunkt er at vi bør opprettholde 250 timers norskopplæring og dagpengesats som tilsvarer dagens nivå, men at det knyttes strengere vilkår til ordningene, heter det i forslaget.

Det foreslås også å hente inn jurister og annet personell fra andre offentlige etater for å avlaste og styrke UDIs arbeid.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.