– Det vil styrke rettssikkerheten hvis det blir gjort nedtegnelser eller opptak med lyd og bilde av hva som blir forklart i fylkesnemndene, sier sivilombudsmann Arne Fliflet til Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Foto: Eivind H. Natvig

Vil ha opptak av barnevernssaker

Behandlingen av barnevernssaker i fylkesnemnda må dokumenteres med nedtegnelser eller opptak, mener sivilombudsmann Arne Fliflet.

– Det vil styrke rettssikkerheten hvis det blir gjort nedtegnelser eller opptak med lyd og bilde av hva som blir forklart i fylkesnemndene, sier han til Tidsskrift for Norsk P sykologforening.

Sivilombudsmannen har allerede tatt til orde for at rettssaker må dokumenteres bedre.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.