Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

SV-Kristin vil avsløre fusk med nasjonale prøver

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) ber fylkesmennene sjekke hvordan de nasjonale prøvene gjennomføres i norske kommuner.

SV-lederen vil forsikre seg om at gjennomføringen blir så lik som mulig fra skole til skole. Det innebærer at skolene ikke får drille elevene før prøvene eller nekte elever med spesielle utfordringer å svare.

– Regelverket sier at elever som har rett til spesialundervisning eller gis særskilt språkopplæring kan få fritak fra de nasjonale prøvene. Det er ikke det samme som å si at de automatisk skal fritas, sier Halvorsen til NTB.

Onsdag møtte hun representanter for Utdanningsforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnopplæringen for å diskutere de omstridte prøvene som hun sier det er mye «uro og usikkerhet» rundt.

Oslo-skolen

I boka «Kunnskapsbløffen» hevder Magnus Marsdal i den venstreorienterte tankesmia Manifest Analyse at konkurranse mellom skolene i nasjonale prøver fører til juks og snever pugging. Høyre-styrte Oslo kommune pekes ut som en versting og anklages for kunstig oppblåste testresultater.

Halvorsen avviser at det er Marsdals mistanke om juks i Oslo-skolen som har fått henne til å be fylkesmennene ettergå hvordan testene gjennomføres.

– Hensikten med de nasjonale prøvene er ikke å stimulere til lettvint rangering og konkurranse. Da kunne skolene lett bli fristet til å drille elevene på forhånd eller utelate enkeltelever for å pynte på resultatet, sier hun.

Kunnskapsministeren mener de nasjonale prøvene kan gi skolen, hjemmet og den enkelte elev nyttig informasjon, men understreker at de absolutt ikke måler alt.

– Resultatene må ikke overfortolkes, sier hun.

Ifølge SV-lederen gir det liten mening å rangere skolene på bakgrunn av prøveresultatene, ikke minst fordi utgangspunktet når det gjelder kunnskap og sosial sammensetning varierer så mye fra skole til skole.

– Men den enkelte skole er kjent med dette utgangspunktet og kan sammenligne seg med landsgjennomsnittet eller skoler som ligner. Prøvene sier også noe om evnene til den enkelte elev, sier Halvorsen.

Kontrovers

De nasjonale prøvene har skapt mye politisk kontrovers, ikke bare mellom de rødgrønne og opposisjonen, men også innad i regjeringen.

SV ønsket i utgangspunktet å begrense prøvene til et utvalg elever, men fikk ikke fullt gjennomslag for dette i forhandlingene om en regjeringsplattform. I stedet måtte SV nøye seg med å kutte ned på antallet prøver, gjøre dem mer læringsrettet og gjøre det vanskeligere å bruke dem til å rangere skoler.

Det er ikke nok for Rødt og partileder Turid Thomassen. Hun mener de nasjonale prøvene må fjernes fra skolen.

– Kunnskapsministeren må ha mer tillit til lærerne. Problemet med de nasjonale prøvene er ikke gjennomføringen, men selve konseptet. Norsk skole trenger mindre standardisert og mer tilpasset opplæring som ser hver eneste elev. Da må lærerne få mer å si, sier hun.

Gjennomføringen av høstens første nasjonale prøver i grunnskolen starter med leseprøver 14. september. Deretter venter tester i engelsk og matte. (©NTB)

Nasjonale prøver

* Nasjonale prøver gjennomføres hver høst i grunnskolens 5., 8. og 9. trinn. Elvene testes i lesing, regning og i deler av engelskfaget.

* Mange elever skifter skole fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Det innebærer at prøvene på 8. trinn ikke sier noe om kvaliteten på ungdomsskolen, bare hva elevene har med seg av grunnleggende ferdigheter fra barneskolen.

* Prøven på 9. trinn i lesing og regning er de samme prøvene som gjennomføres på 8. trinn og vil kunne si noe om hva elevene har lært det siste året.

* Elever som har rett til spesialundervisning eller særskilt språkopplæring kan fritas for nasjonale prøver. Det er ikke meningen at alle elever med enkeltvedtak automatisk skal kunne få fritak, men at det skal gjøres en særskilt vurdering av om de har nytte av prøven eller ikke.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

(©NTB)