Fire dager i uka er miljøterapeutene Nahom Haile Jonas (t.v.) og Mahamed Mohamed ute og snakker med ungdom i bydelen. Her treffer de kjente på Furuset senter.

Fire dager i uka er miljøterapeutene Nahom Haile Jonas (t.v.) og Mahamed Mohamed ute og snakker med ungdom i bydelen. Her treffer de kjente på Furuset senter.

Foto: Terje Lien

«Storebrødre» vinner tillit hos ungdommen: – Ser fort om de har en dårlig dag

Ungdomsteamet er spydspissen i forebyggingen av ungdomskriminalitet i Alna bydel i Oslo.

Mange vil slå av en prat med miljøterapeutene Mahamed Mohamed og Nahom Haile Jonas når de er ute og «felter». Sammen med tre andre utgjør de ungdomsteamet som driver oppsøkende sosialt arbeid på ettermiddager og kveld – på fritidsklubbene, skolene, kjøpesenteret, idrettsplassene og ellers der ungdommen henger.

Fordi de kjenner bydelen godt og har en bakgrunn lik den ungdommene selv har, får de lett kontakt og oppnår tillit. I tillegg er de godt faglig skodd, med høyere utdanning i pedagogikk og forebyggende ungdomsarbeid.