- Staten må betale for uværet i nord

- Staten må betale alle utgifter kommunene i Nord-Norge har hatt i forbindelse med uværet. Det sier nestleder i KS, Merete Furuberg, som reagerer på at Kommunalministeren går inn for at skjønnsmidlene skal brukes til å dekke kostnadene.

- Kjell Opseth endrer praksis for bruk av skjønnsmidlene når disse skal gå til å dekke kommunenes utgifter etter naturkatastrofer, sier Furuberg. Disse ekstraordinære midlene er ment til å løse kommunale oppgaver for eksempel innen omsorg, sier hun.


- Staten må dekke kostnadene ved alle naturkatastrofer. Dette har vært praksis og bør ikke endres, sier Furuberg. Hun mener at Kommunaldepartementet ikke bør skille mellom større eller mindre naturkatastrofer. Nestlederen i KS vil ta opp denne saken med de styrende organer i KS og foreslå at KS reagerer på vegne av kommunene i Nord-Norge.


Fylkesmannen i Nordland har nå sendt regningen til Kommunaldepartementet for stormen «Frode» som herjet tidligere i vinter. Utgiftene kommunene hadde i forbindelse med redningsaksjoner, evakuering og snøbrøyting og skader på el-verk beløper seg til åtte millioner kroner. Seks millioner kroner i Nordland og to millioner i Troms.Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.