Litt over klokken 22.30 mandag kveld landet SAS-flyet med de fem norske barna som er hentet ut av al-Hol leiren i Syria, på Oslo lufthavn. Foto: Tore Meek / NTB scanpix – Vi har over lengre tid jobbet med å være i beredskap og å ha best mulig forberedt barnevern, sier barneminister Kjell Ingolf Ropstad. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ropstad har hjelpen klar for hjemkomne Syria-barn

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har forberedt et omfattende hjelpeapparat for de fem foreldreløse søsknene som mandag ble hentet hjem fra Syria.

(Saken er oppdatert med kommentar fra KS etter publisering.)

– Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge, vil som alle andre barn som oppholder seg i landet, ha rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet, skriver Ropstad i et brev til Stortinget som er referert av Vårt Land.

Litt over klokken 22.30 mandag landet SAS-flyet med de fem norske barna som er hentet ut av al-Hol leiren i Syria, på Oslo lufthavn.

Etter landing ble flyet dirigert over mot den militære delen av flyplassen. Da flyet hadde stanset, kom barna i alderen ett til sju år ut av flyet, ett av dem tilsynelatende i et barnesete som ble båret av en i følget. De større barna kom hånd i hånd og i følge med et stort antall følgepersoner.

Fikk beredskapsoppdrag

Ropstads departement har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å etablere en beredskap for å bistå barnevernstjenester som får ansvaret for omsorgssituasjonen for hjemsendte barn av norske fremmedkrigere.

– Vi har over lengre tid jobbet med å være i beredskap og å ha best mulig forberedt barnevern, sier barneministeren til NRK.

Barnevernstjenesten vil ha et særlig ansvar for å koordinere hjelpeapparatet for å bidra til at barna får nødvendig helsehjelp og oppfølging fra andre tjenester, skriver VG.

Millioner satt av

– Dette innebærer også et ansvar for å ta initiativ til at andre relevante tjenester utreder barnets behov, for eksempel for helsehjelp og for tilpasninger til deltakelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter, sier Ropstad til VG.

2,5 millioner kroner er satt av til spissede tiltak rettet mot å øke kompetansen for arbeid med hjemvendte fremmedkrigere, spesielt rettet mot hjemvendte kvinner og deres barn, skrev Vårt Land mandag.

– Jeg har fått informasjon fra mitt direktorat om at de er klare til å bistå aktuelle barnevernstjenester med veiledning, opplyser Ropstad.

Oppfølging

I skrivet som er sendt ut, er flere forhold nevnt spesielt. Det gjelder blant annet at barn som returneres fra traumatiske forhold i Syria, kan ha behov for særskilt oppfølging. De kan ha vært vitne til eller utsatt for vold og overgrep og kan ha behov for både somatisk og psykisk helsehjelp.

Skrivet berører også særskilte behov i skolen med tanke på oppfølging og språkopplæring for barna.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria.

KS: - Ordinære rettigheter

Kommunenes interesseorganisasjon (KS) kjenner ikke til om statlige myndigheter har inngått særskilte avtaler med noen kommuner om oppfølgingen av norske barn som hentes hjem fra Syria.

- Vi er ikke kjent med at det foreligger verken særlige avtaler eller særlige økonomiske kompensasjonsordninger for hjemvendte barn fra Syria. Disse barna er norske statsborgere og omfattes av de alminnelige rettigheter gitt i lovverk, som kommunene har ansvar for å innfri innenfor sine ansvarsområder og de finansieringsordningene som uansett gjelder, sier områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide i KS til Kommunal Rapport.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.