Særlig minoritetsbarn vil få nytte av ordningen med gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Gratis kjernetid i barnehager

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håper gratis kjernetid vil føre til at flere barn fra familier med lav inntekt starter i barnehagen mandag.

De nye reglene, som innføres fra 1. august, innebærer at alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt får gratis barnehage i kjernetiden.

– Dette fjerner den økonomiske hindringen for å sende barna i barnehagen. Det er god kunnskapspolitikk, og det er god sosialpolitikk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Viktig læringsarena

Gratis kjernetid i barnehage har tidligere blitt prøvd ut i fem bydeler i Oslo. Ifølge Statistisk sentralbyrå førte ordningen til flere barn i barnehagene, og til at barn med innvandrerbakgrunn – særlig jenter – senere gjorde det bedre på skolen.

Venstre foreslo ordningen i forhandlingene om statsbudsjettet for 2015. Der ble de, KrF og regjeringspartiene enig om å sette av 51 millioner kroner.

– Dette har vært en viktig sak for oss for å nå de som trenger barnehage aller mest. Vi håper både ordningen med gratis kjernetid og lavere barnehagepris for dem med dårlig råd kan bli ytterligere utvidet, sier Trine Skei Grande (V) til NTB.

Ifølge kunnskapsministeren er det bare rundt 5 prosent av landets fire- og femåringer som i dag ikke er i barnehage. Men blant dem er det en stor andel minoritetsbarn.

20 timer

– Sosialpolitisk er barnehage og skole kanskje de viktigste virkemidlene vi har for å utjevne forskjellene som er mellom folk i Norge. Det gjelder både for barna og foreldrene. Det å ha barn i barnehagene er en måte for foreldre å få kontakt med det norske miljøet på, og det kan gjøre det lettere for kvinner å komme ut i jobb, sier Isaksen.

I tillegg til alle fire- og femåringer, får barn med utsatt skolestart fra familier med inntekt under 405.000 kroner rett til 20 barnehagetimer i uken.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.