- Mye tyder på at mange kommuner nå i større grad har et fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange familier, sier Hilde Hjorth-Johansen, fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Arkivfoto

Færre barn må vente på barnehageplass

Ved utgangen av 2017 var det nesten 2.200 færre barn på venteliste for barnehageplass sammenlignet med 2016. Totalt var det 6.169 barn som ventet på plass.

– Vi synes det er positivt at færre barn må vente på barnehageplass. Mye tyder på at mange kommuner nå i større grad har et fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange familier, sier Hilde Hjorth-Johansen, fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Retten til plass ble i 2017 utvidet til å gjelde alle ettåringene som er født før 1. desember. Alle landets kommuner oppfyller retten til plass, og nesten halvparten av barna på venteliste mellom null og ett år er født etter fristen.

77 prosent av barnehagene nådde i 2017 kravet om pedagogisk bemanning, en økning på 3 prosentpoeng fra året før. Det skal være minst én pedagogisk leder per ni barn under tre år og minst én leder per 18 barn over tre år. Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagene skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.