Fellesnemndas leder Thor Hals (H) håper Indre Østfold får en ny sjanse til å komme med i forsøket med statlig finansiert omsorg. Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther.

Vara veltet flertall for statlig omsorg

En SV-er erstattet en Høyre-politiker. Dermed sa fellesnemnda nei til at Indre Østfold skal delta i forsøk med statlig finansiert omsorg. 

Nei-vedtaket er i strid med innstillingen fra prosjektrådmannen og en uventet seier for opposisjonen (Ap, Sp og SV) i fellesnemnda, som normalt har blått flertall. 

Forsøk med statlig finansierte omsorgstjenester

Treårig forsøk ble igangsatt i mai 2016 i følgende seks kommuner:

Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Selbu og Spydeberg.

Regjeringen har foreslått å forlenge forsøket ut 2022.

I første omgang inviteres dagens forsøkskommuner, pluss de kommunene som de skal slå seg sammen med i 2020, til å delta i det nye forsøket fra 1. juli 2019.

Ytterligere seks kommuner skal inviteres med i forsøket fra 2020.

Forsøket omfatter alle omsorgstjenester unntatt legetjenester og rusomsorg.

Målet er å se om statlige kriterier og statlig finansiering gir mer likeverdige tjenester på tvers av kommunegrenser og en riktigere behovsdekning.

Forsøket var oppdrinnelig planlagt for 20 kommuner. 18 kommuner søkte om å få delta, men 12 av dem trakk seg før start.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.