Prosjektrådmann Georg Smedhus i Indre Østfold skal innen nyttår sy sammen omsorgstjenestene i fem kommuner, hvorav fire har fått tilbud om å delta i forsøk med statlig finansiering - foreløpig ut 2019. - Det er naturlig å forelegge situasjonen for fellesnemnda, sier han. Foto: Magnus K. Bjørke.

Tilbys statlig finansiert omsorg i et halvt år

Helsedirektoratet tilbyr ni kommuner å delta i et utvidet forsøk med statlig finansiert omsorg. For fire av dem kan forsøket bli avsluttet allerede til nyttår.   

Alle de ni kommunene som har søkt, fikk mandag brev fra Helsedirektoratet med tilbud om å delta i en videreføring av dagens forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. De ni er Askim, Eidsberg, Fusa, Hobøl, Lillesand, Os, Stjørdal, Selbu og Spydeberg. 

De tre førstnevnte er ikke med i forsøket i dag, men er invitert med, fordi de i 2020 skal slå seg sammen med en av dagens forsøkskommuner.