Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten, mener avtroppende helseminister Bent Høie (H). Han vil at det digitale verktøyet Trygghetsstandard tas i bruk i hele landet.

Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten, mener avtroppende helseminister Bent Høie (H). Han vil at det digitale verktøyet Trygghetsstandard tas i bruk i hele landet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nytt verktøy skal gi bedre kvalitet i sykehjem

Trygghetsstandard heter det digitale verktøyet som skal sikre et godt og mer likt tilbud til alle som bor på sykehjem.

Trygghetsstandard er et felles, digitalt verktøy som ledere på sykehjem kan bruke for å sikre et godt og trygt tilbud for pasientene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Målet med verktøyet er å redusere uønsket variasjon mellom sykehjem.

– Vi har mange dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de har manglet et felles verktøy for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Derfor har vi, i samarbeid med blant annet kommunene, utviklet en trygghetsstandard som alle landets sykehjem kan ta i bruk. Vi foreslår å øke bevilgningene til lokale aktører, slik at kommunene kan bli godt kjent med dette verktøyet, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Opplæring i kommunene

Regjeringen vil at verktøyet skal tas i bruk i hele landet, blant annet gjennom opplæring og nettverk for kommuner.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester vil få en viktig rolle i dette arbeidet, ifølge Høie.

Det settes derfor av 10 millioner kroner til styrking av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Sentrene vil også ha en større og viktigere rolle i den regionale oppfølgingen av reformen Leve hele livet.

– Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene, og jeg håper flest mulig tar i bruk trygghetsstandard i dette arbeidet. Slik kan vi heve kvaliteten på tjenestene til de eldre, og redusere uønsket variasjon mellom sykehjem, sier Høie.

Trygghetsstandard er gratis og tilgjengelig på ressursportal.no – en kunnskapsbank for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

I tillegg foreslår regjeringen:

  • Å legge til rette for tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022, med en tilsagnsramme på 951 millioner kroner.
  • En pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger i distriktene.